Čo môžeš/môžete vyhrať?

  1. Študent jednotlivec → najlepší projekt oceníme expedíciou cez organizáciu EARTHWATCH niekam na výskum do sveta
  2. Učiteľ → výherca sa rovnako zúčastní na expedícii EARTHWATCH.

PLANET LOVER: SÚŤAŽ

Cieľom súťaže je inšpirovať k zmene našich každodenných návykov a tým zlepšeniu životného prostredia a ochrane klímy. Následne vďaka účasti na výhre inšpirovať ostatných.
Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:

  • Jednotlivec (vo veku 15 – 19 rokov)
  • Učiteľ/ka
DSC09469

Podmienky súťaže:

Kategória „JEDNOTLIVEC“

Súťaž prebieha v dvoch fázach a zapojiť do súťaže sa môže ktokoľvek, kto chce zlepšiť náš život na Zemi a prispieť k ochrane životného prostredia.

Kritéria hodnotenia projektov sú:

  • realizovateľnosť: Je dôležité, aby bol projekt realizovateľný navrhovateľom. V prípade akejkoľvek externej pomoci si ju súťažiaci je povinný zabezpečiť sám.
  • replikovateľnosť: Cieľom nie je zmeniť iba jednu školu, alebo jednu komunitu. Pre výber postupujúcich projektov bude dôležitá ich univerzálnosť a využitie aj na inej škole, alebo v inej komunite.
  • relevancia: Projekt rieši problém v rámci jedného, alebo viacerých z navrhovaných okruhov:
    Odpad, Energia, Voda, Jedlo, Doprava

V prvej fáze, ktorá končí 30. októbra 2019 pošlú súťažiaci popis svôjho projektu na adresu: info@planet-lover.com (do predmetu uviesť: „SÚŤAŽ“), odborná porota 7 ľudí následne vyberie 3 projekty, ktoré postupujú do druhého kola.

Druhé kolo je samotné kolo realizácie projektu. Záznam z realizácie projektu a popísanie výsledkov, resp. dopadov na školu / komunitu odošlú súťažiaci do 22. marca 2020 e-mailom na adresu: info@planet-lover.com (do predmetu uviesť: „SÚŤAŽ_2“). Výsledky následne vyhodnotí odborná porota a vyberie jedného víťaza, ktorý sa zúčastní expedície EARTHWATCH.

Kategória „UČITEĽ/KA“

Súťaž prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze sa môžu prihlásiť, alebo sú nominovaní učitelia. Nominovať ich môže ktokoľvek, kto si myslí, že vo svojom okolí má učiteľa/učiteľku, ktorí významným spôsobom prispeli k ochrane klímy a ochrane životného prostredia.
Stačí napísať čo učitelia, ktorí sú nominovaní, urobili pre klímu a prečo by sa mali zúčastniť expedície EARTHWATCH. Krátku esej v rozsahu od 900 do 1200 znakov, zašlite na adresu: info@planet-lover.com (do predmetu uviesť: „SÚŤAŽ_UČITEĽ“) najneskôr 15.10.2019.

Názov eseje:

„Môj učiteľ/učiteľka, aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a zaslúži si byť súčasťou expedície EARTHWATCH, lebo …. „

V prvom kole odborná porota vyberie z nominovaných učiteľov 10 jednotlivcov. V druhom kole absolvuje 10 vybratých učiteľov rozhovory s odbornou porotou, ktorá z nich vyberie jedného víťaza. Víťaz sa zúčastní expedície EARTH WATCH.

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE